Soler el Bandejat

Fitxa tècnica

Fotografia del Gegant Soler el bandejat

Gegant Soler

Representa al bandejat Soler qui després d’habitar a les muntanyes de Coanegra, es refugià a una cambra del campanar de l’església parroquial fogint de la justicia.

Llegir Rondalla

Pes:
32Kg
Alçada:
3,75m
Any de Construcció:
2007
Data de presentació:
05/05/2007
Temps de construcció:
Al voltant de tres mesos
Material:
Fibra de vidre i poliuretà
Constructor:
Mariano “Kake” Portas
Propietari:
Ajuntament de Santa Maria del camí
  • Destacam