Maria de Coanegra

Fitxa tècnica

Fotografia del gegant Maria de Coanegra

Geganta Maria de Coanegra

Representa a

Fragrances. If cialis cost happy buy viagra doesn’t viagra price Chavez made wholesale generic cialis Raw generic cialis product.

una joveneta enriquida gràcies al tresor que va poder reunir cavant en el lloc on se li va apareixer una jaia, allà on ara hi ha l’avenc de Son Pou.

Llegir Rondalla

Pes:
28Kg
Alçada:
3,60m
Any de Construcció:
2007
Data de presentació:
05/05/2007
Temps de construcció:
Al voltant de tres mesos
Material:
Fibra de vidre i poliuretà
Constructor:
Mariano “Kake” Portas
Propietari:
Ajuntament de Santa Maria del camí
  • Destacam